Edukacja dzieci i młodzieży szkolnej.

Koło łowieckie aktywnie uczestniczy w wszystkich inicjatywach dotyczących edukacji przyrodniczej, jakie są podejmowane przez środowiska i instytucje działające w granicach obwodów łowieckich na których gospodaruje koło, jak również poza tym terenem. Koło Łowieckie Żbik jest również inicjatorem tych działał, świadczą to tym organizowane corocznie żywe lekcje przyrody  i „Dzień Dziecka” dla młodzieży i dzieci z lokalnych szkół. Nie możemy pochwalić się osiagnieciamii w zakresie pozyskania zwierzyny, szczególnie zwierzyny grubej, bo mamy teren ubogi, ale naszym osiągnięciem jest praca z młodzieżą. Wspólnie ze szkołami organizujemy sadzenie drzewek, do szkoły dostarczamy literaturę o tematyce ochrony środowiska, o zwierzętach żyjących w okol nas, o tematyce myśliwskiej. Dzięki sponsorom oraz dużemu zaangażowaniu kolegów a szczególnie kol. Kalinowskiego i kol. Baranowskiego co roku organizujemy Dzień Dziecka w naszej Hubertowce na który zapraszamy około 50-ciu dzieci. W ramach tego dnia organizujemy konkursy z wiedzy o środowisku, myślistwie, konkursy sprawnościowe i siłowe. Tak organizujemy konkursy ze każde dziecka otrzymuje nagrodę. Przyjmujemy zasadę, że dzieci po naszym spotkaniu muszą wyjść zadowolone, uśmiechnięte, a w pamięci zachować dobry obraz myśliwego, oraz wiedzę na temat pracy jaka wykonują myśliwi dla dobra przyrody i nas wszystkich. Efektem tego jest brak zatargów z ludnością a nasi myśliwi odbierani są przez społeczeństwo lokalne nie jako ci co strzelają do zwierzyny, ale jako ci co dbają o zwierzynę dokarmiając ją, i dbają o to aby niezmienione środowisko zachować dla następnych pokoleń.   Młodzież i dzieci bardzo chętnie uczestniczą w tego typu zajęciach i konkursach zdobywając liczne nagrody rzeczowe, dyplomy i wyróżnienia, również na szczeblach wojewódzkim i okręgowym.

Koło dysponuje własnym budynkiem „Hubertówką”, oraz zapleczem edukacyjnym. Zapraszamy wszystkich chętnych pragnących poszerzyć swoją wiedzę i horyzonty z zakresu przyrody do kontaktu z nami.

Zdjęcia historyczne z przeprowadzonych zajęć edukacyjnych z dziećmi w latach 2002 – 2010.

Twitter updates

No public Twitter messages.

Polecamy

  • Polski Związek Łowieckie
  • Łowiec Polski
  • Brać Łowiecka
  • Myśliwi-Polowania-Koła Łowieckie

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.