Jednym z podstawowych zadań statutowych koła Żbik jest hodowla .

W programie hodowli i reintrodukcji zwierzyny drobnej uczestniczymy od 2010r. Koło Żbik co rocznie dzięki własnej hodowli bażanta i kuropatwy, oraz ze środków własnych i pozyskanych z zewnątrz, prowadzi na terenie dzierżawionych obwodów reintrodukcję zająca, bażanta i kuropatwy. Członkowie Żbika dbają również o różnorodność flory w łowisku, wraz z zaprzyjaźnionymi gospodarzami sadzą krzewy i drzewa. Dokarmiamy zwierzynę w naszym łowisku w sezonie 2012/2013 wyłożyliśmy w karmę dla zwierząt w ilościach:
soczystej 4,5 tony
treściwej 5,5 tony
suchej 2 tony.

odowla w WKŁ Żbik prowadzona jest dzięki zbudowanym własnym nakładem pracy i z środków własnych, wolierze dla kuropatw i wolierze dla bażantów, oraz zaangażowaniu wszystkich członków koła.

Hodowla bażantów w WKŁ Żbik:

Woliera – ściany wykonane w całości z elementów betonowych. Słupki długości 3,2m, ściany z płyt betonowych o wymiarach 2m x 0,5m wykonane w ten sposób, że jedna płyta jest wkopana w ziemię, a cztery płyty tworzą ścianę o wysokości 2m. Wysokość ta nie jest stała na całym obwodzie, lecz zmienia się w zależności od ukształtowania terenu.
Wymiary:
długość – 20m
szerokość – 8m
powierzchnia – 160m2
Wewnątrz woliery zbudowane jest zadaszenie o powierzchni 16m2, które zapewnia schronienie w czasie opadów. Całość przykryta jest siatką poliamidową rozłożoną na drewnianej konstrukcji wsporczej.

Hodowla kuropatw w WKŁ Żbik:

Woliera – konstrukcja taka sama jak woliera dla bażantów. Ściany: jedna płyta wkopana w ziemię w celu zapobieżenia podkopaniu się przez drapieżniki, część nadziemna ściany zbudowana z 2 płyt o łącznej wysokości 1m.
Wymiary:
długość – 10m
szerokość – 5m
powierzchnia – 50m2
Wewnątrz woliery znajduje się zadaszenie o powierzchni 10m2 dające schronienie w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Woliera zabezpieczona jest podwójną siatką. Pierwsza wewnętrzna siatka poliamidowa podwieszona jest luźno na drewnianej konstrukcji, natomiast od zewnątrz na tej samej konstrukcji wsporczej przytwierdzona jest stalowa siatka o drobnych oczkach, która zabezpiecza wolierę przed dostępem drapieżników.

 

Tabela przedstawia ilości zwierząt wpuszczonych na poszczególnych obwodach w latach 2010-2014.

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

ZAJĄC

ob.153-10 szt

ob.153-10szt

ob.147-30szt

ob.147-10szt

ob.168-0szt

ob.168-0szt

ob.162-0szt

ob.162-20szt

KUROPATWA

ob.153-30szt

ob.153-30szt

ob.147-100szt

ob.147-100szt

ob.168-90szt

ob.168-90szt

ob.162-100szt

ob.162-100szt

BAŻANT

ob.153-50szt

ob.153-50szt

ob.147-100szt

ob.147-100szt

ob.168-50szt

ob.168-50szt

ob.162-100szt

ob.162-100szt

 

Tabela przedstawia ilość urządzeń łowieckich zbudowanych w obwodach 147 i 162 przez myśliwych.

Nr obwodu

147

162

ambony

3 szt

2 szt

zwyżki

5 szt

7 szt

paśniki

10 szt

9 szt

podsypy

15 szt

20 szt

budki dla kuropatw

15 szt

15 szt

Sztuczne lisie nory

2 szt

3 szt

Kosze lęgowe dla kaczek

20 szt

Zakładanie koszy lęgowych dla kaczek.


Mało kto obecnie zdaje sobie sprawę, że tak mocno wpisane w krajobraz Polskiej fauny gatunki zwierząt takie jak bażant, czy daniel nie są rodzimymi gatunkami występującymi w Polsce.

Bażant łowny pochodzi ze środkowej Azji. Jako datę introdukcji do naszego kraju pierwszych osobników wskazuje się rok 1567 i miało to miejsce na Śląsku. Hodowla tych osobników na szerszą skalę dynamicznie rozwinęła się natomiast XIX wieku. Obecnie gatunek zagrożony wyginięciem, dlatego hodowla i reintrodukcja bażantów prowadzona jest przez koła łowieckie i ośrodki OHZ w całym kraju.

Daniel Pochodzi z Azji Mniejszej. Sprowadzony przez Fenicjan, a później Rzymian na obszary śródziemnomorskie. W średniowieczu introdukcje miały miejsce w wielu krajach Europy Środkowej, m.in. na terenie Niemiec (VII w.), Danii (XI lub XII w.), na Węgrzech (XIII w.), w Czechach (XIV lub XVII w.) i na Białorusi (XVI w.).

Reintrodukcja zająca.

Reintrodukcja – w biologii termin określający ponowne wprowadzenie na stare miejsca bytowania rodzimych gatunków zwierząt i roślin, kiedyś tam żyjących, lecz wcześniej wytępionych. Reintrodukcja jest środkiem do restytucji gatunku, tj. odbudowania jego populacji.

Introdukcja – wprowadzenie nierodzimego gatunku lub niższego taksonu pochodzącego z innego geograficznie regionu, jako nowego elementu danej biocenozy.

Hodowla – zespół zabiegów i procesów w wytwarzanych sztucznie optymalnych warunkach dla rozwoju hodowanego zwierzęcia bądź rośliny, mający na celu otrzymanie w warunkach stworzonych przez człowieka organizmów żywych.

Budowa sztucznych nor.

Wszystkie zabiegi hodowlane mające na celu odbudowę populacji zwierzyny, muszą być prowadzone równocześnie z działaniami mającymi na celu zmniejszenie zagrożeń dla odbudowywanej populacji zwierzyny.

Dlatego myśliwi ze Żbika współpracując z rolnikami budują sztuczne nor. Dzięki którym starają się utrzymać rozrastającą się populację drapieżników w granicach umożliwiającą innym rodzimym gatunkom, przede wszystkim gniazdującym i bytującym na ziemi, takim kuropatwy, bażanty, zające, przetrwanie.

Koło Żbik posiada obecnie 5 sztucznych nor, umożliwiających bezpieczne dla psów polowanie.

BUDOWA SZTUCZNEJ NORY


Przy budowie sztucznej nory koledzy: Paprocki, Busk, Biel, Wasielewski, Maćkiewicz.

Twitter updates

No public Twitter messages.

Polecamy

  • Polski Związek Łowieckie
  • Łowiec Polski
  • Brać Łowiecka
  • Myśliwi-Polowania-Koła Łowieckie

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.