Na organy koła zgodnie z zapisami Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, składają się: walne zgromadzenie, zarząd oraz komisja rewizyjna. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą w kole, w skład której wchodzą wszyscy członkowie koła.

Zarząd koła Żbik jest władzą wykonawczą, powołaną do kierowania bieżącymi sprawami koła.

Zarząd Koła:


Komisja rewizyjna jest władzą kontrolną, sprawującą nadzór nad działalnością koła.

Komisja Rewizyjna:


 

Twitter updates

No public Twitter messages.

Polecamy

  • Polski Związek Łowieckie
  • Łowiec Polski
  • Brać Łowiecka
  • Myśliwi-Polowania-Koła Łowieckie

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.